Vrácení zboží a reklamace

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1.    Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat OSVČ Ing. Dita Vrabcová, www.vrabinka.cz, se sídlem Cerekvice nad Bystřicí 181, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí, IČ: 09959131, vrabinka@email.cz,  mobil: +420 604 917 677 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2.    Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Vrácení zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Ing. Dita Vrabcová, Cerekvice 181, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám pošlete zboží před uplynutím 14 dnů. Zboží bude zasláno prostřednictvím Zásilkovny nebo doporučeně Českou poštou.

Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato.

2.3 Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

 

Internetový obchod:            www.vrabinka.cz

OSVČ:                                   Ing. Dita Vrabcová

Se sídlem:                            Cerekvice 181, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

IČ:                                          09959131

E-mailová adresa:               vrabinka@email.cz

Telefonní číslo:                    +420 604 917 677

 

Formular pro odstoupeni od smlouvy

Formular pro uplatneni reklamace